Azie

 
 
Flóra a Fauna
 
 Západní prales se nachází na křižovatce čtyřech biogeografických zón - indočínské, sinomalajské, indobarmské a východoindické. Překryv těchto zón je důvodem unikátního seskupení živočišných i rostlinných druhů a také měl vliv na vyhlášení přírodních rezervací Huai Kha Khaeng a Thung Yai Naresuan za UNESCO World Heritage sites roku 1991.
 
 Rozloha Západního pralesa - 18 730 km2 - poskytuje širokou rozmanitost druhů flóry i fauny. Žije zde 153 druhů savců, 490 druhů ptáků, 41 obojživelníků a 208 druhů ryb. Oblast je také důležitým zdrojem vody. Hodnota Západního pralesa pro ochranu přírody však již byla oslabena vodními nádržemi (Si Nakharin a Khao Laem), silnicí vedoucí napříč oblastí k průsmyku Tří pagod a lidskými sídly.
 
 Mezi oblasti s nejpestřejším výskytem savců a ptáků v Indočíně patří ekoregion deštného prales v pohoří Kayah-Karen. Z těch několika chráněných oblastí v Thajsku, které jsou dostatečně veliké pro dlouhodobé udržení některých savců, jsou ve Western Forest pouze rezervace Thung Yai Naresuan a Huai Kha Kaeng. Tyto rezervace jsou jedinečné výskytem velké skupiny savců včetně tygra, 10 druhů primátů (všech pět druhů makaků vyskytujících se v regionu), tři druhy turu, slona, tapíra a čtyři z pěti druhů vysoké vyskytující se v Thajsku. 27 druhů masožravců, kteří byli v těchto rezervacích zaznamenáni, představuje 75 % celkové populace masožravců v Thajsku a 63 % masožravců pevninské jihovýchodní Asie. Počet ptačích druhů je kolem jedné třetiny všech ptačích druhů pevninské jihovýchodní Asie a 57 % druhů vyskytujících se v Thajsku.
 
 Největší thajský národní park Kaeng Krachanu, nacházející se v jižní části Western Forest, umožňuje přežití 41 druhům savců. Zdejší populace slonů patří k největším v Thajsku. V posledních letech probíhá podél řeky Phetchaburi v parku sledování tygrů a dalších šelem. Ptáků zde žije 220 druhů, včetně čtyř druhů zoborožce a sladkovodní krokodýl se kromě Kaeng Krachanu vyskytuje již jen v jedné chráněné oblasti.
 
Asie je svou rozlohou 44 603 853 km² největší, s více než 4 miliardami obyvatel nejlidnatější a zhruba od přelomu tisíciletí rovněž nejhustěji osídlený světadíl, který tvoří součást kontinentu zvanéhoEurasie, popř. Eurafrasie. Rozkládá se především na východní a severní polokouli. Pokrývá 8,6 % povrchu Země (29,9 % souše) a její obyvatelstvo představuje 60 % světové populace. Během 20. stoletíse počet lidí žijících v Asii téměř zčtyřnásobil.
Převzato z internetu a upraveno autorem  internetových stránek