CITES

 

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) byla sjednána v roce 1973 ve Washingtonu. Jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři ohrožených druhů získaných z volné přírody, kontroluje však i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy. V současné době má úmluva 175 smluvních stran, Česká republika je smluvní stranou od 1.1.1993 (od 28.5.1992 jako bývalá ČSFR).

Webová stránka CITES přináší průběžně aktualizované informace o naplňování úmluvy CITES na území České republiky s odkazem na relevantní národní legislativu a právo Evropského společenství. Lze na ní kromě jiného nalézt, čeho se daná úmluva týká a jak funguje v praxi, na jaké druhy se vztahuje, či jak postupovat při vyřizování žádostí o povolení dovozu nebo vývozu ohrožených druhů a jiných dokladů CITES. Pro občany jsou rovněž užitečné uvedené odkazy na Sekretariát CITES, ostatní smluvní strany CITES, Evropskou komisi a především kompetentní orgány této úmluvy v ČR.
Logo CITES

Informace pro veřejnost (PDF, 89 kB ) o povinných dokladech a podmínkách při obchodování a jiném nakládání s živočichy a rostlinami, které jsou exempláři CITES, a o povinné registraci exemplářů podle zákona o obchodování s ohroženými druhy č. 100/2004 Sb.
- verze ve formátu RTF (RTF, 327 kB )