HNIZDNÍ BUDKA

05.01.2012 18:03

V tomhle článku si povíme něco o hnízdních budkách. Vzpomeneme opět základní typy, jejich výhody a nevýhody. Taky poukážeme na jejich stavbu a nové trendy.

Základní rozdělení budek je na ležaté a stojaté. Tyhle typy jsou zcela nejpoužívanější mezi chovateli. Oblíbenost si získaly kvůli své jednoduchosti a pro příznivé odchovy mláďat.

Ležatá budka Stojatá budka

Dle materiálu:

Jistě jste se již mohli setkat s budkami, které byly zhotovené z různých materiálů. Každý materiál má své výhody a nevýhody, o kterých si teď něco povíme.

Kmenové budky:

Protože většina ptáku hnízdí na stromě, jsou tyhle typy budek pro ptáky rozhodně přirozenější. Ptáci se v nich cítí mnohem bezpečněji a taky mají i hezký vzhled. Jejich hlavní výhodou je, že lépe drží teplotu a vlhkost, což je pro hnízdění hodně důležité. Jelikož jsou zhotovené z dutého kmene, jsou i docela těžké. Pak nás s nimi čeká horší manipulace a taky i někdy problematické uchycení. Další nevýhodou je čistění a možný výskyt parazitů za kůrou kmene.

Kmenová budka

Prkenné budky:

Prkenné budky jsi našly svoji oblibu kvůli jednoduchosti výroby a přizpůsobení. Jejich hlavní nevýhodou je, že méně drží teplotu a vlhkost. Jsou lehké a snadno se s nimi manipuluje. Snadněji se čistí a uchycuje do voliér.

Další typy:

Svislé budky: Poznáme taky i svisle typy budek, které můžeme vidět u chovatelů zřídka. Tímhle řešením chovatele zamezují poškození nebo poranění mláďat sestupující samičkou. K záporům je možno podotknout, problematické zavěšení a možnost vypadnutí mláděte z hnízda.

Svislá budka

Stavba:

Stavba kmenové budky:

Pro stavbu kmenové budky si budeme muset pořídit vhodný dutý kmen. Jako materiál se dobře osvědčila vrba (např. u smrku může dojít k popraskaní kmene) Pak se můžeme pustit do stavby. Nejprve upravíme délku kmene na námi požadovanou a zbavíme kmene vyhnilého dřeva. Musíme myslet i na dezinfekci, protože v kmenech mohou pobývat různí paraziti. Můžeme dezinfikovat Savem nebo vypálením kmene hořákem. Dezinfekce vřelou vodou není vhodná, protože může dojít k popraskání kmene. Dbejme na to, abychom nezanechali ostré třísky, na kterých by mohlo dojít k zranění papouška. Dno budky obijeme prknem kruhového tvaru. Víko budky řešíme tak, aby se dalo otevírat. Otevírací víko nám ulehčí kontroly, čistění a dezinfekci budky. Někteří chovatelé umísťují v dolní části budky kontrolní dvířka. Kontrolní dvířka ulehčují kontrolu hnízda aniž by jsme museli snímat hnízdo dolů. V horní časti pak vyvrtáme výletový otvor v průměru dle chovaného druhu a pod ně umístíme bidlo. U stojatých typu nesmíme zapomínat na žebříček, který usnadňuje vzestup. papouška do hnízda. Takovým řešením zamezíme poškození vajíček sestupujícím papouškem do hnízda. řebříček můžeme udělat z pletiva, protože dřevěný mohou ptáci snadno zničit. Umisťujeme ho přímo pod výletový otvor po celé délce až ke dnu. Pro druhy, které neupravují a nesnášejí stavební materiál, děláme na dne hnízdní kotlinku (důlek). Tak zamezíme rozkoulení vajec a tedy jejich podchlazení.

Příklady průměrů výletového otvoru:

* Rosela pestrá: 7-8 cm
* Papoušek královský: 10 cm
* Alexandr malý: 8 cm
* Papoušek sivý (žako): 12 cm
* Arantinga: 8 cm
* Neofema: 4,5 cm
* Agapornis 5 cmPrkenné budky: Na stavbu budeme potřebovat pár prken o síle dle chovaného druhu. Vyvarujme se prken z dřevotřísky, kde se pták při okusovaní může intoxikovat. Nejprve prkna nařežeme na vhodnou velikost a vyhladíme (záleží dle chovaného druhu). Dbejme na to, aby byly bez třísek, na kterých by mohlo dojít ke zranění ptáka. V desce která bude tvořit předek budky vyvrtáme výletový otvor v průměru dle chovaného druhu. Někteří chovatelé umís»ují v dolní části budky kontrolní dvířka. Kontrolní dvířka ulehčují kontrolu hnízda aniž by jsme museli snímat hnízdo dolu. Prkna postupně obíjíme o základnu (dno) kromě vrchní časti. Vrchní část řešíme tak , aby ji bylo možno snímat. Tohle řešení nám umožní snadné čistění a kontrolu budky. U stojatých typu nesníme zapomínat na žebříček, který usnadňuje vzestup papouška do hnízda. Takovým řešením zamezíme poškození vajíček sestupujícím papouškem do hnízda. řebříček můžeme udělat z pletiva , protože dřevěný mohu ptáci snadno zničit. Umisťujeme ho přímo pod výletový otvor po celé délce až ke dnu.Příklady rozměru budek:

* Agapornis: 25x20x15 cm
* Loriové: 40x50x60 cm
* Alexander malý: 30x30x60 cm
* Papoušek Královský: 40x40x60 cm
*

Hotové budky jsi taky můžete zakoupit v chov produkte a nebo na chovatelských burzách.

Nové trendy:

Kamera v budce:

Kontrola budek je významným faktorem pro úspěšný odchov. Kontroly by se měly provádět pravidelně, ale ne moc často. Proto jednoduchým řešením je kamerový systém. Pořídit si můžeme drátový nebo bezdrátový kamerový systém. Drátový systém má lepší vlastnosti vůči rušivým vlivům, ale vyžadují odbornější montáž. Bezdrátový systém umožňuje umístit kamery bez nutnosti montáže kabeláže. Takový systém je praktický, avšak méně odolává rušivým vlivům (např.kotle,elektronika). Kameru umísťujeme na víko budky, aby bylo do hnízda dobře vidět. Na sledování v noci nám poslouží infrakamery. Kamery si můžete zakoupit v autorizovaných obchodech. (např. www.flajzar.cz , www.hutermann.com )

Výhody:

* - snadná kontrola hnízda a vývoje mláděte
* - kontrola v kteroukoli hodinu
* - možnost ukládaní záznamu

Nevýhoda:

* - finance
* - pro některé náročná montáž