INKUBACE PAPOUŠKŮ

05.01.2012 18:17

Otázka: "Nejsme začátečníci, ale také ne experti na líhnutí vajec v líhni. Můžete nám dát návod, co vše je nutné udělat při umělé inkubaci vajec?

Pod pojmem papoušci zahrnujeme následující skupiny - arové, kakadu, amazónští a afričtí papoušci, loriové, loríčkové.

V současné době si svět uvědomil, že se životní prostředí papoušků ztrácí alarmující rychlostí. Vzrůstající požadavky na ptáky chycené v přírodě pro potřeby trhu s domácími mazlíčky vyústily v omezení exportu těchto ptáků z jejich přirozeného prostředí. To vedlo k velkému rozkvětu chovu v zajetí, s potřebami umělé inkubace. Protože mnoho druhů papoušků je vzácných a ohrožených, je velmi důležité zvýšit jejich populace v zajetí.

Umění inkubace vajec exotických ptáků je tak různorodé, že o tom bylo napsáno mnoho knih. Dám vám několik návodů a rad, které vycházejí z mnoha praktických zkušeností.

Na začátek bych poprosil čtenáře, kteří nečetli články v předchozích Faunách o inkubaci, aby se s nimi seznámili: Teplota při líhnutí (Fauna č. 5) a Zvlhčování a vlhkost (Fauna č. 8). Pro rozsah článků nelze znovu opakovat obecné zákonitosti o teplotě a vlhkosti, když již byly publikovány.

Je mnoho důvodů proč se mladí z oplozených vajíček v inkubátoru nelíhnou, ale často je nemožné určit příčinu. Totéž platí i pro oplozená vejce, ze kterých se nikdy mladí nevylíhli pod rodiči. Ještě před tím, než budete mít vejce k inkubaci, je nejdůležitější začít chov se zdravým a nepříbuzným rodičovským párem, hlavně se samicemi. Špatně živená samice nemůže produkovat zdravá, životaschopná embrya. Důležité je dostatečně zásobit samici kalciem po dlouhou dobu, aby před snáškou měla dostatečně silné kosti. Není dostačující podávat kalciové doplňkové krmivo pár měsíců před chovnou sezónou. Mnoho chovatelů žije v přesvědčení, že k odchovu stačí směs zrnin, padaná jablka a jeřabiny od silnice. V přírodě se většina papoušků s takovou stravou nikdy nepotká.

Směsi semen umožňují ptákům vybrat si semínko podle obliby, nikoliv podle nutričních požadavků. Mnoho důležitých živin zůstává v misce. Směs semen má notoricky nízký obsah vitamínů a minerálů a pokus doplňovat je ovocem a zeleninou je všeobecně neuspokojující. Tomu všemu se chovatel vyhne, bude-li používat granulované krmivo, nejlépe KAYTEE z USA. Famózní výsledky faremních odchovů z USA jsou založeny právě na něm.

Důležitá je i hygiena vajec. Nevhodné zacházení nebo znečištěné hnízdo mohou způsobit problémy. Před chovnou sezónou je třeba dezinfikovat líheň (poraďte se s veterinářem) a do hnízda dát čistý hnízdní materiál.

Pokud chcete vejce skladovat proto, aby se nejstarší vejce líhla současně s novějšími, udržujte je v teplotě cca 10 st. C za relativní vlhkosti 75-80 %. Pamatujte, že po 5 dnech skladování ztrácí vejce životaschopnost. Při umělé inkubaci je třeba sledovat správnou teplotu a vlhkost a porezitu vajec.

Doporučená teplota: 36,8-37 st. C
Doporučená vlhkost: 36 %-44 %

Relativní vlhkost má velké rozmezí s ohledem na druh, velikost a na to, z jaké zeměpisné šířky pocházejí rodiče. I v jedné snůšce mohou být vejce s různě porézní skořápkou, z nichž každé vyžaduje jinou vlhkost, což v jedné líhni nedocílíte. Pokud chcete dosáhnout co největší úspěšnosti v líhnutí, budete muset (stejně jako sokolníci, pro které je to běžné), každé vejce vážit a počítat, zda ztratí za dobu inkubace 15 % své váhy, a podle toho měnit vlhkost v inkubátoru.

K tomu je potřeba znát dobu inkubace:

amazoňani......24-29 dní
arové......26-28 dní
žako......28 dní
eklektus......28 dní

Postup je tento:

1) Zvážím nenasezené vejce před dáním do líhně, pro příklad: Ara 34,5 g.

2) Doba inkubace je 28 dní. Jelikož poslední 2 dny prudce zvýším vlhkost, ztráty na váze budou minimální. Proto budu při výpočtu brát dobu inkubace o 1 den kratší, tj. 27 dní.

3) Vypočtu si, kolik by mělo vejce ztratit, například každý den. Pro výpočet použiji rovnici přímky, na což stačí střední škola.

0,15 = 15 % ztráta váhy
m = hmotnost vejce v průběhu líhnutí
mo = počáteční hmotnost vejce
n = počet dní od počátku líhnutí
de = doba líhnutí (= počet dní nutných k vylíhnutí vejce)

Pro orientaci nakreslím graf té přímky

Po první dnu by tedy vejce mělo vážit m1

m1 = 34,5 - 0,15 .34,5 .1 = 34,308 g

27

Ve skutečnosti bude vejce po prvním dnu vážit 34,36 g a to je více, než optimální vypočtená váha. Měl bych tedy malinko snížit vlhkost, což bez zvlhčovače nezvládneme.

Vážit bychom měli vejce alespoň po třech dnech a porovnávat s optimální vypočtenou váhou a podle toho přidávat či ubírat vlhkost.

Čím přesnější váhy máte, tím lépe, přesnost by měla být alespoň na 0,1 g a takové váhy nejsou levnou záležitostí! (Stojí asi jako jeden amazoňan).

Pokud líheň zaznamenává vyšší vlhkost, než je třeba, lze snížit teplotu v místnosti s líhní. Pamatujte, že čím vyšší je teplota, tím vyšší bude i vlhkost. Pokud nelze snížit teplotu v místnosti, lze použít elektrický odstraňovač vlhkosti, který extrahuje vlhkost ze vzduchu a proměňuje jí ve vodu.

Mnoho lidí se ptá, jak často je třeba vejce otáčet. Ptáci v přírodě otáčejí vejce průměrně každou půlhodinu. Pozorování eklektusů v zajetí ukazují průměrně 1x za hodinu. Je nejlepší napodobit přírodní rodiče a u líhní mastavit 1 hod. intervaly v otáčení vajec. Pokud jsem začínal s novou líhní, používal jsem korelí vejce. Korely mají široký rozsah podmínek líhnutí, a tak pokud máte nízkou líhnivost vajec korel, zcela jistě nastanou problémy u větších papoušků.

Nastavení líhně se mění s nadmořskou výškou. Takže dokonale otestovaná líheň v úrovni hladiny moře nebude správně fungovat ve výšce 800 m nad mořem. O větších podrobnostech je nejlépe si pohovořit s chovateli ve vašem okrese, než přistoupit na metodu pokusů a omylů. (Pokud vejce nevážíte).

Mnoho chovatelů vejce myje před uložením do líhně. Zbaví je tak veškeré ochrany proti bakteriím, kterou dostanou vejce na skořápku při kladení. Toto je i nevýhoda líhní, které s vejci rolují a odírají je o sebe a o podložku. Je proto důležité zacházet s vejci během inkubace opatrně. Používejte rukavice nebo si umyjte ruce antiseptickým roztokem, neboť špinavé nebo kontaminované ruce rychle infikují nechráněná vajíčka.

Existuje několik metod otáčení vajec papoušků. Mohou být umístěna podélně na na rolovací tyčinky nebo uložena na plato horizontálně či verikálně a sklápěna o 90 st. Pokud vejce zůstane během inkubace ležet na straně, může se mládě proklubávat na špatném konci a nepodaří se mu vyklubat. Mnoho chovatelů si osvojilo praktiku umístit vajíčka na 10-15 dní vodorovně. Když růst membrány dosáhne špičatého konce vejce, je otáčeno vertikálně o 90 st. dokud není slyšet pípání mláděte. Tato metoda má dvě výhody. Mládě je v takové poloze, aby bylo otočeno hlavou ke správnému konci a také ve vertikální poloze (špičkou dolů!) lze inkubovat více vajec najednou. Zkušenosti ukazují, že vejce arů a kakadů potřebují začít inkubaci položená vodorovně, jiné druhy, jako např. žako, mohou být úspěšně inkubovány vertikálně. Vejce kakadů a arů mají pravděpodobně menší žloutek, než jiní papoušci srovnatelné velikosti, a tak mají určité potíže při růstu membrány, pokud jsou zpočátku vertikálně postavena!

V době líhnutí tj. asi 48 hod. před vylíhnutím vypneme otáčení a zvýšíme vlhkost v líhni na 65 % a více. Membrána v okamžiku líhnutí není tak tuhá a usnadní se její protržení. Pokud má vejce ztratit 15 % své váhy, tak ztrátu za posledních 24-48 hod., to už významně neovlivní a je potřeba s tím počítat. Nedoporučujeme rosit vejce. Kapky vody zvýší vlhkost celkem rychle, ale voda se vypaří a efekt je krátkodobý. Je také velké riziko rozšíření bakterií v líhni. Vyvarujte se také otvírání líhně v době inkubace mláďat, aby se udržela vysoká hladina relat. vlhkosti.

Pokud máme v líhni více vajec s různou dobou líhnutí, tak ty, co jsou před líhnutím, dáme do líhně. Jakmile se mládě vylíhne a oschne, může být umístěno do inkubátoru.

Co největší úspěchy v líhnutí vašich papoušků vám přeje
distributor líhní Brinsea, 289 31 Chleby