JAK VYBRAT SPRÁVNOU KLEC

05.01.2012 18:33

ak vybrat správnou klec pro sveho miláčka.

Mnoho chovatelů , kteří bydlí v bytě nebo nemají dostatek místa pro voliéru, volí jako náhradní řešení klec. Ačkoli dnešný trh poskytuje široku škálu klecí a jich doplňků, ne každý typ klece je pro našeho papouška vhodný. Proto v tomto článku zdůrazníme základní zásady, kterých bychom se měli držet při výběru klece.
Velikost:
Jelikož chceme, aby náš papoušek měl co nejlepší komfort, proto při výběru kladme důraz především na velikost klece. Hledíme na to, aby měl papoušek dostatečný prostor pro roztažení (tzv.třepotaní) křídel.Toto řešení zabezpečuje ptákům vyšší komfort, lepší přelet a tím i kondici.

Umístění:
Jelikož velikost vybíráme dle druhu, proto musíme opatřit přiměřeně velkou klec, kterou dáváme na vyšší místo. Papoušek pak má dostatek světla a čerstvého vzduchu. Není vhodné umístnit klec hned u okna (anebo ke zdroji tepla), kde přes den můžou nastat vysoké teploty. Vyhýbejme se místům, kde dochází k průvanum, na který jsou někteří ptáci náchylní. Také dbejme na vlhkost vzduchu v místě, kde je klec umístěna, protože některé druhy jsou na vlhkost citliví. Často právě vlhkost a průvan mají za následek nečekaný úhyn ptáka. Nedoporučuje se umisťovat klec do kuchyně, kde vaření na teflonových výrobcích může způsobit smrt, protože výpary z přehřátých teflonových výrobků obsahují jedovaté látky.

Typ:
Samozřejmě je také důležité koukat i na typ klece, jelikož ne každý druh ptáka má stejné povahové vlastnosti a chování. Protože některé druhy rádi šplhají, pořizujeme klece s horizontálními mřížemi, které jim usnadní veškerý pohyb. Zohledněte i vzdálenosti mezi mřížemi a jich sílu, jelikož některé druhy jsou mistři v útěcích. Mnohokrát i když jsou klece krásné, mají těžko dostupná místa pro čistění, která jsou rizikem pro tvorbu baktérií a virů. Proto je dobré vybrat klec , která se dobře čistí, kde ušetříte práci sami sobě a zmenšíte riziko onemocnění ptáka.

Doplňky:
Dalším základním prvkem klece jsou bidla, na kterých je při výběru třeba klást velký důraz.Je zapotřebí umisťovat bidélka tak, aby nebyly příliš blízko u sebe. Bidélka nikdy neumisťujeme nad nádobky s krmením. Pak dochází k znečištění potravin a může dojít i k onemocnění papouška.Pro jejich pohodlné sezení přichytáváme bidélka pevně tak, aby se nepřetáčela. Nejsou vhodná bidla z umělých hmot, u kterých dochází k snadnému špinění.Často se na těchto bidélcích papoušek nedokáže dobře udržet. Vyhýbejme se bidlům, které mají stejnou tloušťku.Tímto se vyhneme nepříjemným otokům prstů a jiným kožním chorobám papoušků.Bidla umisťujeme v dostačné délce od sebe, aby jsme poskytli ptákům každodenní přelet.Abychom se u ptáků vyhli zničení ocasních per, umisťujeme bidla v dostatečných vzdálenostech od stran klece. Nejlépe je vybírat bidla z měkkých výhonků větví, která papouškům současně zajišťují přísun minerálních látek, stopových prvků a vonných silic. Velice se osvědčili mladé výhonky ovocných a okrasných stromů (jabloň,vrba).
Jako nejvhodnější druhy misek jsou misky z oceli, které se snadno čistí a jsou odolné vůči silným zobákům. Často se používají automatické napáječky, které mají i své výhody. Nedochází k znečištění vody a je možné je upevnit z venkovní části klece. Tímto způsobem nemusíme přímo zasahovat dovnitř klece a plašit tím papoušky.Mnoho z nás kupuje svým miláčkům různé hračky, za účelem rozptýlení papouška.Stává se, že právě kvůli hračkám ptáci nemají dostatek prostoru pro pohyb.Proto hračky umísťujeme tak, aby nebyly překážkou, ale vhodným doplňkem klece.

Podestýlka:
Jako podestýlku můžeme použít drcenou kukuřici nebo piliny.Písek se nedoporučuje kvůli prašnosti , která může mít za následek problémy z dýchacím ústrojím. Dalším nevhodným řešením jsou noviny , které mají nízkou absorpci výkalů a obsahují tiskací barvu.

Právě nevhodná klec může mít za příčinu nežádoucí chování papouška.Často tací papoušci křičí a trpí psychickými poruchami.Proto se při výběru klece pečlivě rozhodujme a nebereme tuto problematiku na lehkou váhu.