Co znamenají skratky v inzeratech a v člancích o papoušcích

 
 

Jaké údaje najdu na kroužku ?

 • CZ - zkratka země
 • 06 - rok vylíhnutí (2006)
 • Další vodorovně umístěné číslice značí sériové číslo, pro chovatele většinou nevýznamné.

 

Co znamenají tyto značky v novinach, na internetu, v inzeratech

 

 • 1,0 – označení pro jednoho samce.
 • 0,1 - označení pro jednu samici
 • 1,1 - označení pro pár, který může být klidně příbuzný. 2,2 – dva páry.
 • 2,1 – označení pro dva samce a jednu samici.
 • 0,0,5 – označení pro pět kusů bez určení pohlaví

 

 

 

Některé další zkratky:

 

 • NZ – zkratka, znamenající Narozeno v Zajetí. Toto označení se občas objevuje v inzerátech a to hlavně u vzácnějších druhů papoušků, u kterých se běžně provádí importování. Za touto značkou zpravidla následuje číselná zkratka roku. Např. NZ-06, znamená narozeno v zajetí v roce 2006.
 • DNA- určení pohlaví z krve.
 • PBFD- cirkovirová nemoc, projevující se hlavně vypadáváním peří.
 • KD – krmná dávka. Méně často také kontrola dědičnosti.
 • KKS – kompletní krmná směs
 • MVK – minerální a vitaminové koncentráty
 • DB – doplňky biofaktorů
 • MeKP – medikované krmné přípravky
 • CITES - dohoda o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy rostlin a zvířat. Této registraci podléhají hlavně vzácnější druhy papoušků.

 

 

Pojmy:

 

 • Pohlavní dimorfismus – neboli pohlavní dvojtvárnost. Definuje vnější znaky, dle kterých lze rozlišit samce od samice (tvar hlavy, zbarvení,...). U spousty druhů je zevní pohl. dimorfismus sotva patrný nebo dokonce neexistuje a jistotu v rozlišení pohlaví nám dodá až DNA, popřípadě endoskopie.
 • Hypovitaminóza – snížený obsah vitamínů v těle
 • Avitaminóza – úplný nedostatek vitamínů
 • Hypervitaminóza – opak avitaminózy, tedy předávkování jedním nebo více vitamíny. Nebezpečnost hypervitaminózy je ještě vyšší než avitaminózy.
 • Genetika - věda zabývající se dědičností (schopnost plodit stejné potomky) a proměnlivostí (odchylka).
 • F1 generace – první generace mláďat, která získáme zkřížením sledovaného páru..
 • Geny – vlohy (barva, velikost,…)
 • Alely - nestejně silné geny
 • Genotyp – souhrn genů
 • Fenotyp – vnější projev zděděných vlastností
 • Mutace – zjednodušeně řečeno je to odchylka (změna) od normálu.
 • Endoskopie – operativní zákrok k určování pohlaví, je přesnější než DNA ale zase není bezrizikový, pták musí být pod narkózou.
 • Dávkování ad libitně – slovo přejaté z latiny, znamenající dle libosti. Setkat se dá s tímto pojmem v návodech u některých krmiv, či vitamínů.
 • Převzato z Wikipedia