Návrh směrnice o invazních druzích předloží Evropská komise letos na jaře. Dotkne se papoušků?
rubrika CITES a legislativa, Invazní druhy
/ autor Jan Potůček / 7.2.2013 v 7.00 /

O půl roku později, než předpokládala, předloží letos na jaře Evropská komise návrh nové směrnice, která řeší problematiku invazních druhů zvířat a rostlin na území Evropské unie. Ve svém pravidelném měsíčním newsletteru o tom informoval český europoslanec Pavel Poc (ČSSD), který se problematikou invazních druhů přímo zabývá. Do loňského dubna komise přijímala v rámci veřejných konzultací připomínky k záměru omezit nebo zakázat chov určitých zvířat nebo pěstování konkrétních druhů rostlin.
Boj s invazními druhy stojí EU ročně 12 miliard eur

„Invazní druhy představují významnou a rychle narůstající hrozbu pro původní biologickou rozmanitost v Evropě. Invazní druhy mají ekonomické a sociální dopady, například na lidské zdraví, rybolov, zemědělství a na výrobu potravin. Evropská unie v současnosti vynakládá na boj proti invazním druhům a na odstraňování jimi způsobených škod nejméně 12 miliard eur ročně. Na jaře 2013 by proto měla Komise předložit návrh nové legislativy, která by současnou situaci řešila,“ píše europoslanec Poc.

Některé členské země EU již řeší problematiku invazních druhů vlastními národními zákony. Například Španělsko loni přijalo zákon, kterým prohlásilo za invazní druhy papoušky alexandra malého a mníška šedého a výrazně omezila možnost jejich chovu v zajetí. Podobná omezení se dotkla i dalších osmi druhů papoušků, které španělští zákonodárci označili za potenciálně invazní. Patří mezi ně papoušek senegalský, nandej černohlavý, amazoňan velký, amazoňan kubánský, amazoňan modrobradý, aratinga škraboškový, aratinga dlouhoocasý a aratinga červenolící.


Vzniknou seznamy zakázaných druhů?

Chovatelé v členských zemích EU, které ještě nezavedly vlastní restrikce proti invazním druhům zvířat a omezení jejich chovu v zajetí, se obávají, že evropská směrnice bude obsahovat seznam celoevropsky zakázaných druhů zvířat, u nichž hrozí při úniku do volné přírody riziko přemnožení a vytlačení původní fauny. Europoslanec Pavel Poc ale již loni pro server Ararauna.cz vyloučil, že by Unie k směrnici chystala nějaký takový celoevropský seznam. Jasno však bude až ve chvíli, kdy Evropská komise zveřejní první návrh znění směrnice.

Již loni v únoru, kdy EU vyhlašovala veřejnou konzultaci k chystané směrnici, naznačovala, že by nový zákon mohl omezit obchod s vybranými druhy zvířat a rostlin a vyžádal si jejich speciální označování a povinnou registraci podobně, jako je tomu už nyní u papoušků, kteří spadají do první přílohy mezinárodní úmluvy CITES o ochraně volně žijících zvířat a planě rostoucích rostlin. „Do současné doby bylo v evropském prostředí zjištěno více než 11 000 cizích druhů, z nichž se 10 až 15 procent stalo invazními,“ konstatovala tehdy Unie.

Převzato z ifauna.cz